Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Английски език

Курсове по английски език - общa Система:

Еlevator International (Изд.: Richmond Publishing) Elevator International обхваща четири нива от A1 до B2 съобразени с Общата европейска езикова рамка. Системата за курсове по английски език е идеална за всички, които търсят ясни учебни цели, динамични уроци и изобилие от интересен материал за устни дискусии. Към всеки учебник има диск с интерактивни упражнения, както и книжка с резюме на граматиката от всяка учебна единица. Към всеки учебник има и прилежаща учебна тетрадка с аудио диск. Учебникът е подходящ както за младежи, така и за възрастни. Това е най-новата система по английски език, разработена специално за чужденци.

Образователен център ТАИС провежда групови и индивидуални курсове  по английски език, както за начинаещи, така и за напреднали.

Ниво А1 - Elementary е подходящ за начинаещи, но и за хора, които имат нужда от освежаване на своите познания по английски език.

Във всеки урок по английски език  са включени четирите основни компонента- четене, слушане с разбиране, писане и говорене.

Курсът по английски език покрива следните компоненти:

Лични местоимения; Притежателни местоимения; Сегашно просто време; Сегашно продължително време; Бъдеще просто време; Минало просто време; Минало продължително време; Конструкция с Going to; Прилагателни имена и степенуване; Образуване на множествено число на съществителните имена; Фразови глаголи.

Ниво А2 - Pre- Intermediate

Втората част на учебната система включва преговор на изучения в първата част материал.

Нови елементи: Изречение с условия; Диференциация на употребата на минало просто и минало продължително време; Модални глаголи; Страдателен залог; Сегашно перфектно продължително време; Фразови глаголи.

Ниво В1 - Intermediate

Курсът включва следните езикови компоненти:

Превръщане на пряка в непряка реч; Изречения с условие; Минало перфектно време; Герундив; Свободно боравене със словореда и лексиката;Фразови глаголи; Самостоятелно писане на съчинение.

Ниво В2 - Advanced

Курсът включва следните езикови компоненти:

Превръщане на пряка в непряка реч; Изречения с условие; Минало перфектно време; Герундив; Свободно боравене със словореда и лексиката; Фразови глаголи; Самостоятелно писане на съчинение.

Езиков център ТАИС -Варна предлага индивидуален курс по английски или групово обучение по английски език за начинаещи или курсове по английски за напреднали. 

Подготовка за сертификатен изпит IELTS

Предлагаме два профила за подготовка за сертификатен изпит по английски език IELTS. 

1. академичен профил- за кандидатсване в университети във Великобритания, Дания, Холандия, Германия, Скандинавските страни. 

2. общ профил- за емиграция в Канада и Австралия. 

Минималният таргет, който предлагаме е 7 ! 

Подготовката за изпита IELTS включва  Listening, Reading, Writing, Speaking и е с продължителност 60 учебни часа. 

 

 

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни