Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Английски език за възрастни

Курс английски език - общa Система:

Еlevator International (Изд.: Richmond Publishing) Elevator International обхваща четири нива от A1 до B2 съобразени с Общата европейска езикова рамка. Системата е идеална за всички, които търсят ясни учебни цели , динамични уроци и изобилие от интересен материал за устни дискусии. Към всеки учебник за курс английски език има диск с интерактивни упражнения, както и книжка с резюме на граматиката от всяка учебна единица. Към всеки учебник има и прилежаща учебна тетрадка с аудио диск. Учебникът е подходящ както за младежи, така и за възрастни. Това е най-новата система по английски език, разработена специално за чужденци.

Образователен център ТАИС провежда групови и индивидуални курсове по английски език, както за начинаещи, така и за напреднали.

Ниво А1 – Elementary е подходящ за начинаещи, но и за хора, които имат нужда от освежаване на своите познания по английски език.

Във всеки урок са включени четирите основни компонента- четене, слушане с разбиране, писане и говорене.

Курсът по английски език покрива следните компоненти:

Лични местоимения; Притежателни местоимения; Сегашно просто време; Сегашно продължително време; Бъдеще просто време; Минало просто време; Минало продължително време; Конструкция с Going to; Прилагателни имена и степенуване; Образуване на множествено число на съществителните имена; Фразови глаголи.

Ниво А2- Pre- Intermediate

Втората част на учебната система включва преговор на изучения в първата част материал.

Нови елементи: Изречение с условия; Диференциация на употребата на минало просто и минало продължително време; Модални глаголи; Страдателен залог; Сегашно перфектно продължително време; Фразови глаголи.

Ниво В1- Intermediate

Курсът включва следните езикови компоненти:

Превръщане на пряка в непряка реч; Изречения с условие; Минало перфектно време; Герундив; Свободно боравене със словореда и лексиката;Фразови глаголи; Самостоятелно писане на съчинение.

Ниво В2- Advanced

Курсът включва следните езикови компоненти:

Превръщане на пряка в непряка реч; Изречения с условие; Минало перфектно време; Герундив; Свободно боравене със словореда и лексиката; Фразови глаголи; Самостоятелно писане на съчинение.

Към всеки курс от 60 уч. часа, ние предоставяме на курсистите една лекция с необходимата лексика за съответната им позиция. Образователен център ТАИС е одобрен доставчик на обучение по английски език от Агенция по заетостта.

Курсовете по английски език в учебен център ТАИС -Варна са индивидуални или групови. За да се информирате за нашите курсове по английски език, вижте Новини или График. 

Всички учебни материали за курс по английски език са безплатни! 

Цени на курс английски език:

ниво  брой учебни часове  индивидуално полуиндивидуално групово
А1 30 учебни часа 180 лв. 140 лв. 100 лв.
А2 30 учебни часа 180 лв. 140 лв. 100 лв.
В1 30 учебни часа 200 лв. 160 лв. 120 лв.
В2  30 учебни часа 200 лв. 160 лв. 120 лв.
С1 30 учебни часа 260 лв.  180 лв. -

 

 

 Стартиращи групи по английски език - 18.04.2016г.

Остава 2 свободни места!

 НАЧИНАЕЩИ 

30 УЧЕБНИ ЧАСА 

ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК  ОТ 18:00 ДО 20:00 ЧАСА 

ЦЕНА 100- ЛВ. 

Вижте още:

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни