Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Италиански език

Курс италиански език с ESPRESSO

   Системата “Espresso” предлага един ефикасен езиков курс по италиански език, предназначен за чужденци изучаващи италиански език. Базира се върху модерни и новаторски методологични принципи, благодарение на които курсистът лесно и бързо придобива знания, с които може да осъществи комуникация в реални ситуации.

Системата съдържа учебник с упражнения и диск с диалози и текстове за разбиране, развиващи основните комуникативни умения.

   Учебникът “Espresso” адекватно представя особеностите на разговорната реч, като стимулира комуникативната компетентност и постепенно разчупва говорната бариера на курсистите и поднася в приятен и увлекателен вид граматичните особености на съвременния италиански език във въвеждащи диалози. Освен това е учебник, който дава познания за културните аспекти на модерната италианска реалност чрез текстове на съвременни италиански журналисти и писатели.

 

  Първата част от общите три на брой учебника е предназначена за курсисти без каквито и да е познания по италиански език. Съдържа 10 единици с упражнения към всяка една единица и диск, където са включени различни диалози от “живия” италиански език. Отговаря на нива А1 и А2 от Общоевропейската езикова рамка.

   Комуникативните умения, които развива първата част на Espresso 1, позволяват поздравяване, представяне, запознаване, искане и даване на информация (телефонен номер, адрес, езикови познания), отправяне, приемане и отхвърляне на покана, говорене за свободното време, изразяване на вкусове и предпочитания, отправяне на благодарност, поведение в ресторант, в хотел, в магазин, разказване на случки от миналото, разговор за работа...

Италианска азбука – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение

 

   Втората част на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения. Съдържа 10 единици с упражнения към всяка една единица и диск, където са включени различни диалози от “живия” италиански език. Отговаря на нива В1 и В2 от Общоевропейската езикова рамка.

   Комуникативните умения, които развива втората част на Espresso позволяват разговор за семейството, изразяване на предпочитания, построяване на разкази и описание на случки и ситуации в минало несвършено време, изразяване на съгласие и несъгласие, предлагане, отхвърляне и приемане на помощ.

  Третата част от системата е предназначена за курсисти в среден и напреднал курс. Усвояват се езиковите особености на италианския език чрез включените 10 учебни единици и упражнения към тях. Отговаря на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.

   За развиване на комуникативните умения на кандидатите в Espresso 3 са предложени разговор за езика, отправяне на извинения и отговор на такива, изразяване на учудване и недоверие, молба за обяснение и отговор на такава, даване на позволение и изразяване на толерантност, схеми за искане на различна информация и подаване на съответни индикации...

Италиански за работа в различни професии
Подготовка за сертификатни изпити, матура , интервю.

 


 

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни