Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Румънски език  

   След влизането на България и Румъния в Европейския съюз нараства и необходимостта от изучаването на румънски език. Той произхожда от латинския и има много общи лингвистични характеристики с останалите романски езици. 

   Обучението по румънски език е структурирано е в 4 нива – Начално, Основно, Междинно и ниво Напреднали.
Всички те имат за цел постигане на възможността за комуникация .

   “Научи румънски” от издателство HODDER & STOUGHTON – от Денис Делетант и Иван Алуксандреску е учебната система , по която се работи в ТАИС. 

ПЪРВО НИВО - предназначено е за напълно начинаещи 

Учебният материал е разделен на 2 секции:
   Първата секция акцентира върху въвеждане на базисните форми на ежедневна комуникация, запознанства, поздрави, разиграване на основни ситуационни модели.
   Втората секция включва описание на граматиката, диалози, употребата на някои предлози с неопределена форма на съществителни имена, лични местоимения, основни глаголи и различните им спрежения, прилагателни, бройните числа.

ВТОРО НИВО - основно 

   В това ниво се въвежда основна лексика, разпределена в следните теми: лични имена, поздрави, запознанства, цифри, тел. номера, мейли, адреси, лична информация, професии, държави, световни езици, членове на семейството, ежедневни дейности, конструкция за въвеждане на час, бит и семейство, основни наречия, цветове, описание на външен вид, метеорологично време, почивка, основни храни и напитки, месеци, дни от седмицата, хобита, промени, цени, директно и онлайн пазаруване, съвременни технологии.

ТРЕТО НИВО - междинно 

   Предназначено е за хора с известни граматични и лексикални познания, които желаят до обогатят речниковия си запас и да развият практическата насоченост на владеене на езика чрез редица ситуационни модели. Преговарят се граматичните конструкции, усвоени от предишните нива и се въвеждат нови.

ЧЕТВЪРТО НИВО - напреднали

   Целта на това ниво е да усъвършенства умението за свободна комуникация на по-висок стил. Набляга се на умението за водене на дискусии, засягащи съвременни теми, подходящи, както за възрастни, така и за по-млади курсисти. Лексиката се обогатява със специфична терминология, в зависимост от конкретната Ви професионална или лична среда. Добавят се текстове за четене и слушане с по-голяма трудност, което е предизвикателство да тествате всички получени знания през нивата, преминати дотук.
Граматични единици в ниво Напреднали 

   Център ТАИС   организира  обучение по румънски  език и подготовка за интервю за работа . Курсовете по румънски език са както за начинаещи, така и за напреднали. Квалифициран преподавател.

Посещенията са в удобно време.
 
 
 
 

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни