Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Компютърна грамотност

Образователен център ТАИС провежда курс „Компютърна грамотност”. Курсът е индивидуален и е с продължителност 15 уч. часа. Включва модулите: Windows, Word, Excel, Internet. След приключване на курса се полага тест и се издава Удостоверение.

Програма за курс    

 

Kомпютърна грамотност 20 уч. часа

 

1. Компютърна система. Единици за информация. Операционна система.

2. Работа с прозорци. Мишка и клавиатура. Файлова система. Работа с папки и файлове.

3. Копиране, преместване. Изтриване и преименуване.

4. Control Panel. Инсталиране и деинсталиране на програми. Calculator, Paint.

5. Word. Начален екран - елементи и промяна, изгледи и мащабиране. Отваряне на нов и съществуващ файл. Правила за въвеждане на текст. Съхраняване на файл.

6. Избиране на част от текста с клавиатура и мишка. Въвеждане и редактиране на текст. Работа с няколко файла.

7. Форматиране на символи. Лента за форматиране. Форматиране на параграф.

8. Format Paragraph с диалогова кутия и бутони.

9. Вмъкване на художествен подпис, картинка, фигури.

10. Създаване на схеми и диаграми.

11. Форматиране. Номерация на страница. Настройки за печат.

12. Excel. Ел.таблици. Селектиране, вмъкване и изтриване на ред и колона. Промяна на размерите. Въвеждане на данни в клетките. Редактиране.

13. Формат на клетка. Подравняване, фон, копиране и преместване.

14. Аритметични изрази и формули.

15. Функции.

16. Оформяне на таблица. Сортиране. Диаграми.

17. Интернет. Адреси. Браузъри.

18. Търсене на информация. Запис, печат и изпращане на информация от Интернет.

19. Файлов трансфер. Комуникация в реално време.

20. Обобщение.

 

Вижте още:

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни