Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Преводи и легализация

 

Образователен център ТАИС гр. Варна предлага услугите превод и легализация. 

Екипът с който работи Образователен център ТАИС е съставен от професионалисти в съответната област. Работи се успешно и с всички министерства, което спомага за извършване на легализацията в най-кратък срок. 

Преводи Варна:

Ние предоставяме качествени писмени преводи на заклети преводачи във всички сфери на живота: преводи на документи и дипломи, медицински текстове, текстове сързани с енергетиката и транспорта, IT, художествени текстове и много други. 

Водим лична и фирмена кореспонденция и документация от и на много езици. 

Всеки вид текст , броя страници и вида на поръчката определят цената на услугата. 

Легализация Варна:

За да бъде легализаиран един докумен, той трябва първо да бъде преведен от заклет преводач, който удостворява верността на превода с подписа си. Легализацията е удостоверяване на самия документ, за да бъде той признат от чужда държава. За да използвате документ, който е издаден от друга държава, той също трябва да бъде преведен и легализиран. 

Цени на преводи Варна

 

 

 

Бланкови документи

(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

Обща литература

Нотариален акт, удостоверения, договор,кореспонденция, документи за образование, др. 

Специализирана документация

Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; общи условия, инструкции за употреба, медицински направления, епикризи, др.

 

до 48 ч.

експресна

до 48 ч.

експресна

до 48 ч.

експресна

английски 
немски
руски

10 лв

 

15 лв

 

12  лв

 

16 лв

 

13 лв

 

18 лв.

френски

испански

италиански

 

12 лв

 

16 лв

 

 14 лв

 

16 лв

 

15 лв

 

20 лв

 

гръцки

чешки

14 лв

 

18лв

 

 14 лв

 

19 лв

 

21лв

 

24 лв

холандски


полски

турски

румънски

украински

14 лв

 

13лв.

14 лв

 

22 лв

 

18 лв

 

24 лв

 

Забележка: Цените са за една стандартна машинописна сртаница- Европейски стандарт- 1500 символа. 

Експресните документи се превеждат за същия ден!

 

 

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни